Izindlela zokuthi Ungawuthola Kanjani Umphumela Wakho Wekilasi Ka-matric Wonyaka ka-2022

Izindlela zokuthi Ungawuthola Kanjani Umphumela Wakho Wekilasi Ka-matric Wonyaka ka-2022

IZINSUKU EZBALULEKILE OKUFANELE UZIKHUMBULE:
● 19 January 2023: Ungqongqoshe uzomemezela imiphumela yekilasi lango-2022
● 20 Januwari 2023: Isitatimende semiphumela etholakala ezikhungweni zokuhlolwa
● 03 February 2023: Usuku lokugcina lokufaka isicelo sokumakwa kabusha
● 08 February 2023: Usuku lokugcina lokubhalisela i-2023 May
● 14 Mashi 2023: Usuku lokugcina lokubhalisa ngo-Okthoba 2023

NAZI EZINYE IZINDLELA EZINGAMSEBENZIZI ENGAZISEBENZISA UKUZE UFINYELELA IMIPHUMELA YAKHO:

 1. Department of Basic Education portal –
  You will be required to enter your info like ID number, exam number, name & surname, and other personal details.
  NB: The DBE website is zero-rated, you don’t need data to access your matric results here.
 2. IEB (Independent Examination Board) portal
  You will be required to enter your examination & date of birth.
  Note it might be slow to get results due to the high amount of traffic.
 3. News24 Website –
  You will need your exam number and exam time NCS or IEB
  Note that you might have to search for your province with NCS
 4. MatricsMate App
  ● You will need to download the MatricsMate App from Google Play or the Apple store
  ● You will need your 13 digits ID number and exam number.
 5. SMS & USSD
  ● Send your exam number to 35658
  ● Answer a few multiple-choice questions
  ● You’ll receive a confrontation SMS once you’ve successfully registered
  ● Then you will receive your results as soon as they are available.
 6. Newspaper
  2023 Matric results will be published on the National newspapers on the release date of 19 January 2023. They will be in all of the big newspapers like, The Star, The Rapport and The Argus.
  For links and more information to these resources you will need to be registered on sayouth.mobi first.
  Nasi isixhumanisi sendatshana ye-mobi ku-saouth.mobi: https://sayouth.me/3QGTuNA
  Not registered yet? Join the SA Youth network by registering on sayouth.mobi (https://sayouth.mobi/Home/Index/EN) DATAFREE!
  Don’t forget to rate the article helpful/not helpful at the end when you are done reading.
Izindlela zokuthi Ungawuthola Kanjani Umphumela Wakho Wekilasi Ka-matric Wonyaka ka-2022
Izindlela zokuthi Ungawuthola Kanjani Umphumela Wakho Wekilasi Ka-matric Wonyaka ka-2022